vega-scene.jpg
Vega Scene, Kulturbygg, Oslo Kommune

Vega Scene

Andersen og Aksnes har levert komplett rørleveranse med varme, kjøling, sprinkler og sanitær, som en totalentreprise for Urbanium. Prosjektet er en del av utviklingen av Hausmannskvartalet i Oslo kommune. Bygget er et kulturbygg, som inneholder Kino og konferanse. Prosjektet ble ferdigstilt i 2018.