loevenstadtunet.jpg
Løvenstadtunet, Omsorgsboliger, Rælingen kommune

Løvenstadtunet

Omsorgssenter for personer med demenssykdom og nytt dagsenter. Andersen og Aksnes leverte komplett rørleggerarbeider til prosjektet, som en totalunderentreprise for Agathon Borgen AS. Bygget ble overlevert i desember 2016. Nybygget har 32 sengeplasser og dagsenter til 30 personer.