meglergaarden.jpg

Prosjekt: Villa P Leiligheter og Meglergården Leiligheter og næringslokaler

Andersen og Aksnes skal levere komplett rør leveranse med varme, kjøling, sprinkler og sanitær, som en totalunderentreprise for Betonmast Hære AS. Villa P skal bli et leilighets bygg med 20 leiligheter av høy kvalitet og tilhørende parkeringskjeller under bakken. Meglergården skal bli et leilighets bygg med 58 leiligheter, hvorav 12 leiligheter inngår i en egen fløy med 150 kvm service/fellesarealer. Boligbebyggelse skal ligge over næringslokalet som en hestesko, omkringliggende en bakgård. Næringslokalet er solgt til Coop Vestviken. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2021.