thon-hotel-skeikampen-fasade-1920x1080.jpg

Prosjekt: Skeikampen Velkomstsenter

Andersen og Aksnes har fått i oppdrag å utføre rørleggerarbeider med sanitær, sprinkler og varme i forbindelse med renovering og nybygg av Skeikampen Velkomstsenter. Velkomstsenteret vil bestå av 54 leiligheter hvorav 28 av leilighetene er nye. Oppdraget utføres som en totalunderentreprise for Olav Thon gruppen, og skal ferdigstilles i 2020.