Høvik skole Høvik skole, Barneskole, Bærum kommune

Høvik skole

Utbygging av barneskole på Høvik i Bærum kommune, den nye skolen rommer ca 550 elever. Andersen og Aksnes leverte komlpett røranlegg for varme, sanitær og sprinkler, som en totalunderentreprise for Tronrud Bygg AS. Bygget ble overlevert sommer 2013.