Prosjekt: Vega Scene

Prosjekt: Vega Scene

Andersen og Aksnes skal levere komplett rørleveranse med varme, kjøling, sprinkler og sanitær, som en totalentreprise for Urbanium. Prosjektet er en del av utviklingen av Hausmannskvartalet i Oslo kommune. Bygget er et kulturbygg, som skal inneholde Kino og konferanse. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2018.