Prosjekt: Ramira

Prosjekt: Ramira

 

Andersen og Aksnes har fått i oppdrag å utføre rørleggerarbeider med sanitær, sprinkler, varme og kjøling i forbindelse med rehabilitering og utvidelse av dagens hotell Scandic på Skøyen. Via gangbruer vil dagens hotell Skandic slås sammen med Ramira, som utvider kapasiteten med 107 rom.

Byggherre: Sparebanken 1.

Totalentreprenør: Østheim Entreprenør AS 

Rådgivende Ingeniør: AJL  AS

Kontrakten som har en verdi på i underkant av 20 mill, vil utføres som en teknisk under entreprise for totalentreprenøren Østheim Entreprenør AS. Planlagt byggestart for prosjektet er 15. februar, og det forventes en byggetid på 10 måneder etter igangsetting.