Prosjekt: Harbitzalle

Prosjekt: Harbitzalle

Andersen og Aksnes har fått i oppdrag å utføre rørleggerarbeider med sanitær, sprinkler og varme i forbindelse ny etableringen av 160 leiligheter I Harbitzalleen, felt B på Skøyen i Oslo for WK Entreprenør AS. Prosjektet utføres som totalunderentreprise. Dette er en del av et større prosjekt med utvikling av et nytt område med bolig og næring hvor det totalt skal utvikles 322 leiligheter, 26500m2 kontorer og ca 4500m2 handelsarealer.