Prosjekt: Blakstadmarka 26

Prosjekt: Blakstadmarka 26

Andersen og Aksnes har fått i oppdrag å utføre rørleggerarbeider med sanitær, sprinkler og varme i forbindelse bygging av 59 leiligheter, med parkeringsanlegg i Blakstadmarka 26 i Asker kommune. Oppdraget utføres som en totalentreprise for Asker Entreprenør AS, og skal ferdigstilles vinter i 2018.