Prosjekt: Auli Park

Prosjekt: Auli Park

Andersen og Aksnes har fått i oppdrag å utføre rørleggerarbeider med sanitær, sprinkler og varme i forbindelse bygging av 43 leiligheter i prosjektet Auli Park på Skedsmo. Oppdraget utføres som en totalentreprise for Asker Entreprenør AS, og skal overleveres i slutten av 2018.